20 lutego 2019 r.
Anety, Lehca, Leona
Zaloguj się do eBOK
Mapa strony
LABORATORIUM
SEKCJA LABORATORIUM
 
Sekcja Laboratorium  wykonuje analizy fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody surowej i uzdatnionej oraz analizy fizyko-chemiczne ścieków i osadów ściekowych.
Laboratorium posiada udokumentowany i wdrożony system zarządzania w zakresie wykonywanych analiz zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, potwierdzeniem którego jest  Certyfikat Akredytacji Nr AB 727 wydany przez  Polskie Centrum Akredytacji w zakresie:
- badania chemiczne ścieków i wody
- badania mikrobiologiczne wody
- badania właściwości fizycznych ścieków i wody
- pobieranie próbek ścieków i wody.
Zakres akredytacji parametrów podany jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl).
Laboratorium posiada również zgodę wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie badań  w zakresie monitoringu jakości wody. Usługa w zakresie monitoringu wody wykonywana jest zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).
Laboratorium  PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu gwarantuje wysoką jakość, poufność i terminowość wykonywanych badań.
Sekcja Laboratorium  PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Inowrocławiu przy ul.Popowickiej.
 
Kontakt:
Kierownik –  52/353 73 69
Laboratorium – 52/353 75 07

Zakres Akredytacji


 ANKIETA, ilość pobrań 162
 Certyfikat_akredytacji_laboratorium.pdf, ilość pobrań 0

Strona głowna   |   RSS   |   Kontakt
PWiK Sp. z.o.o Inowrocław © 2011 - 2019
Wykonanie VOBACOM