20 lutego 2019 r.
Anety, Lehca, Leona
Zaloguj się do eBOK
Mapa strony
UJĘCIE WODY
DZIAŁ PRODUKCJI

Inowrocław  jako miasto położone na terenie wysadu solnego przez lata zmagał się z brakiem wody pitnej. Ujęcie wody dla miasta Inowrocławia powstało w 1905r.  i  zlokalizowane zostało w miejscowości Trzaski. W pierwszym okresie pobudowano około 10 studni, maszynownię, zbiornik retencyjny na 100 m3
i stację uzdatniania wody z otwartymi filtrami powolnymi. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem miasta na wodę ujęcie było rozbudowywane.
Aktualnie ujęcie wody w Trzaskach zaspokaja ponad 90% zapotrzebowania miasta na wodę. Woda ujmowana jest przez 19 studni głębinowymi z głębokości ok. 40m (średni pobór wody to 470 m3 /h, a max dopuszczony pozwoleniem wodno-prawnym to 540 m3 /h). Uzdatniana jest na ciągach technologicznych dwóch stacji uzdatniania wody. Na terenie ujęcia zlokalizowane są ponadto 2 zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemności 1000 m3 każdy (stary o pojemności 100 m3 przeznaczono do gromadzenia wody potrzebnej na płukanie złóż filtracyjnych) oraz  pompownia wody, która dwiema magistralami wschodnią (Ø 300 mm) i zachodnią (Ø 300 i 400 mm) tłoczy wodę do miasta.
Pozostała część zapotrzebowania miasta na wodę pokrywana jest  zakupem wody ze źródeł zewnętrznych. W 2008r. zaprojektowano i zrealizowano stację uzdatniania wody dla dwóch awaryjnych studni na terenie przepompowni wody w Balinie. Stacja ma na celu poprawę jakości ujmowanej wody i zwiększenie pewności zaopatrzenia miasta w przypadku zakłóceń w dostawie wody ze źródeł podstawowych. Na terenie przepompowni zlokalizowana jest również chlorownia (w której następuje dezynfekcja wody za pomocą podchlorynu sodu) oraz 2 zbiorniki wody o pojemności 2000 mkażdy.
Rocznie do miejskiej sieci wodociągowej wtłaczanych jest około 3mln m3 wody.
Jakość wody  zarówno na ujęciu jak i w sieci jest stale monitorowana przez zakładowe Laboratorium, które od 2005r. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.
 
Dział Produkcji ma siedzibę w Trzaskach na terenie Ujęcia Wody.
 
Kontakt:
Kierownik i Inspektor d/s technicznych  – 52/ 352 34 19
Strona głowna   |   RSS   |   Kontakt
PWiK Sp. z.o.o Inowrocław © 2011 - 2019
Wykonanie VOBACOM