20 lutego 2019 r.
Anety, Lehca, Leona
Zaloguj się do eBOK
Mapa strony
OBSŁUGA KLIENTA
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 40 71 wew. 154
CZYNNE: PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK     700 – 1500
 
KASA: PONIEDZIAŁEK                             715  - 1500                                     
            WTOREK                                        815  - 1600
            ŚRODA - PIATEK                           715  - 1500
            PRZERWA CODZIENNIE           1100  - 1120

 Przyjmujemy płatność gotówką, kartą lub smartfonem.


KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE:
-  zawierania umów
-  przyjmowania wniosków na prowadzenie rozliczeń – budynki wielolokalowe
-  wystawiania faktur za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków
-  przyjmowania reklamacji
-  przyjmowania stanów wodomierzy
 
 
PODPISANIE UMOWY
Warunkiem zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków jest złożenie pisemnego wniosku przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:
dla gospodarstw domowych:
-        tytuł własności (akt notarialny, odpis księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku)
 
dla pozostałych odbiorców:
-        tytuł własności (akt notarialny, odpis księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku)
-        zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
-        zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
-        zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 
Wypełniony wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Obowiązkiem klienta jest powiadomienie PWiK Sp. z o.o. o:
  • zmianie właściciela nieruchomości
  • zmianie celu pobierania wody i charakteru odprowadzanych ścieków
 
 
WODOMIERZE – ODCZYT
Odczyt wodomierzy przez pracowników PWiK Sp. z o.o. odbywa się według ustalonych rejonów:
-        co 2 miesiące – dla odbiorców indywidualnych
-        co miesiąc – dla pozostałych odbiorców
 
W przypadku, gdy odczytywacz nie zastanie klienta w domu zostawia powiadomienie. Wówczas prosimy o podanie stanu wodomierza w terminie 3 dni:
-        osobiście
-        telefoniczne
-        drogą elektroniczną
poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu i stanu wodomierza.
 
                        tel.      52 357 40 71 wew. 154                 w godz. 700 – 1500
                                   52 357 40 71                                    w godz. 1500 – 2000
                                               e-mail  bok@pwikino.pl
 
 
REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące rozliczeń za usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjmuje Biuro Obsługi Klienta.
Reklamacji można dokonać poprzez zgłoszenie:
-        osobiste w siedzibie PWiK Sp. z o.o.
-        telefonicznie
-        korespondencyjne
-        e-mailowe
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail jw.
 
Kontakt w sprawie rozłożenia należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na raty:
 tel. 52 357 40 71 wew. 153
 e – mail: m.kerner@pwikino.pl
 
Nieprawidłowości w zakresie jakości wody, odbioru ścieków i awarie zgłaszać należy
w Dziale Sieci w godzinach 700 - 1500
tel. 52 357 40 71 wew. 137, 138, 139.
e-mail  wod.kan@pwikino.pl
Dyspozytor PWiK Sp. z o.o. w dni robocze w godzinach 1500 – 700 oraz w dni wolne od pracy całodobowo pod nr telefonu 52 357 40 71

 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK O PROWADZENIE ROZLICZEŃ.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK O KOŃCOWE ROZLICZENIE LOKALU.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK na przejęcie do rozliczeń budynek wielolokalowy.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK E-BOK.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK E-FAKTURA.pdf, ilość pobrań 0
 FORMULARZ zmiany adresu e-mail.pdf, ilość pobrań 0
 Regulamin E-FAKTURA.pdf, ilość pobrań 0
 Regulamin E-BOK.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK WARUNKI TECHNICZNE.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK WARUNKI TECHNICZNE KANALIZACJA DESZCZOWA.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK UZGODNIENIE PROJEKTU.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK UZGODNIENIE PROJEKTU KANALIZACJA DESZCZOWA.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK INSPEKCJA TV.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK WYKONANIE BADAŃ.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK TRASOWANIE LOKALIZACJA.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK ZAPLOMBOWANIE WODOMIERZA.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK WYKONANIE USŁUGI SPRZĘTEM MECHANICZNYM.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK montaż przyłącza wod-kan.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK montaż i plombowanie wodomierza na nowym przyłączu.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK montaż demontaż plombowanie wodomierza.pdf, ilość pobrań 0
 WNIOSEK CZYSZCZENIE KANALIZACJI.pdf, ilość pobrań 0
 OŚWIADCZENIE o połączeniu wewnętrznej sieci kanalizacyjnej z przyłączem.pdf, ilość pobrań 0
 WARUNKI PRZEJĘCIA BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO DO ROZLICZEŃ.pdf, ilość pobrań 0
 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od 20.02.2019r., ilość pobrań 0

Strona głowna   |   RSS   |   Kontakt
PWiK Sp. z.o.o Inowrocław © 2011 - 2019
Wykonanie VOBACOM