20 lutego 2019 r.
Anety, Lehca, Leona
Zaloguj się do eBOK
Mapa strony
CENNIK
TARYFY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI obowiązujące od 30.06.2018r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Miasto Inowrocław i Inowrocław na okres 3 lat obowiazująca od dnia 30.06.2018r. zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki wodnej w Bydgoszczy BD.RET.070.15.2018.AB z dnia 29.05.2018r. do pobrania poniżej.

Link do publikacji na stronie Wód Polskich: 
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bydgoszczy-taryfy/bd-ret-070-15-2018-ab.html
 

więcej
Cennik usług 2018

Inowrocław, 02.01.2018r. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że Zarządzenie Nr 11/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Inowrocławiu z dnia 27.12.2017r. zmienia cennik usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od 02.01.2018r.

więcej
Cennik wody i ścieków od 01.01.2018r.

Inowrocław, 01.12.2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że w dniu 27.11.2017r. Rada Miejska Inowrocławia Uchwałą Nr XXXV/406/2017 przedłużyła na okres od 1 stycznia 2018r.  do 30 czerwca 2018r.  czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych uchwałą nr XXIV/251/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22 listopada 2017r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Ustawę ogłoszono dnia 27 listopada 2017r. – Dz. U. 2017 poz.2180. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  Zgodnie z art. 9 pkt 1 w/w ustawy taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Cennik wody i ścieków w 2017r.

Inowrocław, 16.12.2016r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że w dniu 28.11.2016r. Rada Miejska Inowrocławia Uchwałą Nr XXIV/251/2016 zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

więcej
Strona głowna   |   RSS   |   Kontakt
PWiK Sp. z.o.o Inowrocław © 2011 - 2019
Wykonanie VOBACOM