Informacje ogólne
Dane teleadresowe
Godziny urzędowania
Dane o przedsiębiorstwie
Struktura organizacyjna
Organy Spółki
Finanse przedsiębiorstwa
Podstawa prawna działania
Świadczone usługi
Zakres usług
Regulamin dostawy wody i odprowadzania ścieków
Wzory dokumentów
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Informacje dodatkowe
Redakcja
Wyszukiwanie
Rejestr zmian
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. świadczy na terenie miasta Inowrocławia usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław
Telefon: 52 / 357-40-71
Fax: 52 / 357-36-87
Email: sekretariat@pwikino.pl
NIP: 556-000-67-91
REGON: 091580920

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod KRS 00 000 37 132.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 59.056.000,00 zł.

Dane, których Państwo nie znajdziecie na stronach niniejszego biuletynu, dostępne są w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul.Ks.B.Jaśkowskiego 14 w Inowrocławiu

Modyfikował Ewa S??u??a??ek, dnia 02.01.2019 07:22:00
Biuletyn Informacji Publicznej