bip.gov.pl
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej - PWiK Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. świadczy na terenie miasta Inowrocławia usługi w zakresie zaopatrzenia w wodą oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław
Telefon: 52 / 357-40-71
Fax: 52 / 357-36-87
Email: sekretariat@pwikino.pl
NIP: 556-000-67-91
REGON: 091580920

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod KRS 00 000 37 132.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 59.571.000,00 zł

Dane, których Państwo nie znajdziecie na stronach niniejszego biuletynu, dostępne są w siedzibie przedsiobiorstwa przy ul.Ks.B.Jaśkowskiego 14 w Inowrocławiu

AktualnościOpublikował: Krzysztof Czołgoszewski
Publikacja dnia: 06.01.2021
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 06.02.2019
Dokument oglądany razy: 6 440