bip.gov.pl
A A A K

Świadczone usługi

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów Inowrocław,dn. 07.01.2021r.
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Ks. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
 Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej 
 (średnie wartości wskaźników - za okres od 01.07.2020 do 31.12.2020 )
  Wskaźnik Jednostka stężenia Norma Wartość Metoda badawcza
  -    Z Barwa mg/l Pt BNZ 1 5 PN -EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06  Metoda D
A Z Odczyn pH  - 6.5-9.5 7,3 PN-EN ISO 10523:2012
A Z Jon Amonowy mg/l  0,5 0,18 PN-ISO 7150-1:2002
A Z Azotyny mg/l  0,5 2 0,029 PN-EN 26777:1999
A Z Azotany mg/l  50 2 1,99 PN-82/C-04576.08 5
A Z Chlorki mg/l  250 129 PN-ISO 9297:1994
 -              - Chlor wolny mg/l  0,3 < 0,1 Procedura Merck MColortest 114978
A Z Żelazo ogólne µg/l  200 52 PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06
A Z Mangan µg/l  50 29 PB/TL-06 wydanie 04 z dnia 29.01.2020 r.na podstawie testu Spectroquant Merck 1.14770.0001
A Z Mętność NTU 1 0,35 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
A Z Przewodność właściwa  w temperaturze 25 ºC µS/cm 2500 1312 PN-EN 27888:1999
A Z Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72 h jkt4/1ml  BNZ3 5 PN-EN ISO 6222:2004
A Z Liczba bakterii z grupy coli   jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04
A Z Liczba Escherichia coli  jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04
A Z Liczba Enterokoków kałowych jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Symbolem "A"- oznaczono wyniki objęte akredytacją,  symbolem " - " - oznaczono wyniki nieobjęte akredytacją
Symbolem Z oznaczono wyniki badań wykonane metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją nr 9773 / 2020 z dn. 25.11.2020r. przez  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu 
"< "   wartość podana poniżej granicy oznaczalnośći
1. BNZ -Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2. należy spełnić warunek [NO3]/50 +[NO2]/3
 ponadto aby stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l. 
3. BNZ - Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 
      - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
      - 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.
4. jtk -  jednostka tworząca kolonię
5. Norma wycofana bez zastąpienia
Średnie wartości badanych wskaźników w wodzie podawanej do sieci za II  półrocze 2020 r, nie odbiegają od wartości
dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U.z 2017r.poz.2294 )

Przedsiębiorstwo Wodociągów Inowrocław,dn. 01.07.2019 r
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Ks. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
 Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej 
 (średnie wartości wskaźników - za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 )
  Wskaźnik Jednostka stężenia Norma Wartość Metoda badawcza
 -              Z Barwa mg/l Pt BNZ 1 5 PN -EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06  Metoda D
A              Z Odczyn pH  - 6.5-9.5 7,3 PN-EN ISO 10523:2012
A              Z Jon Amonowy mg/l  0,5 0,062 PN-ISO 7150-1:2002
A              Z Azotyny mg/l  0,5 2 < 0,02 PN-EN 26777:1999
A              Z Azotany mg/l  50 2 1,88 PN-82/C-04576.08 5
A              Z Chlorki mg/l  250 114 PN-ISO 9297:1994
 -              - Chlor wolny mg/l  0,3 < 0,1 Procedura Merck MColortest 114978
A              Z Żelazo ogólne µg/l  200 40 PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06
A              Z Mangan µg/l  50 29 PB/TL-06 wydanie 03 z dnia 27.07.2009 r.na podstawie testu Spectroquant Merck 1.14770.0001
A              Z Mętność NTU 1 0,41 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
A              Z Przewodność właściwa  w temperaturze 25 ºC µS/cm 2500 1340 PN-EN 27888:1999
A              Z Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72 h jkt4/1ml  BNZ3 4 PN-EN ISO 6222:2004
A              Z Liczba bakterii z grupy coli   jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04
A              Z Liczba Escherichia coli  jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04
A              Z Liczba Enterokoków kałowych jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Symbolem "A"- oznaczono wyniki objęte akredytacją,  symbolem " - " - oznaczono wyniki nieobjęte akredytacją
Symbolem Z oznaczono wyniki badań wykonane metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją nr 748 / 2018 z dn. 29.11.2018r. przez  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu 
"< "   wartość podana poniżej granicy oznaczalnośći
1. BNZ -Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2. należy spełnić warunek [NO3]/50 +[NO2]/3
 ponadto aby stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l. 
3. BNZ - Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 
      - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
      - 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.
4. jtk -  jednostka tworząca kolonię
5. Norma wycofana bez zastąpienia
Średnie wartości badanych wskaźników w wodzie podawanej do sieci za I  półrocze 2019 r, nie odbiegają od wartości
dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U.z 2017r.poz.2294 )

Przedsiębiorstwo Wodociągów Inowrocław,dn. 02.01.2020 r
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Ks. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
 Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej 
 (średnie wartości wskaźników - za okres od 01.07.2019 do 31.12.2019 )
  Wskaźnik Jednostka stężenia Norma Wartość Metoda badawcza
 -              Z Barwa mg/l Pt BNZ 1 5 PN -EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06  Metoda D
A              Z Odczyn pH  - 6.5-9.5 7,4 PN-EN ISO 10523:2012
A              Z Jon Amonowy mg/l  0,5 0,17 PN-ISO 7150-1:2002
A              Z Azotyny mg/l  0,5 2 < 0,02 PN-EN 26777:1999
A              Z Azotany mg/l  50 2 2,16 PN-82/C-04576.08 5
A              Z Chlorki mg/l  250 131 PN-ISO 9297:1994
 -              - Chlor wolny mg/l  0,3 < 0,1 Procedura Merck MColortest 114978
A              Z Żelazo ogólne µg/l  200 39 PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06
A              Z Mangan µg/l  50 22 PB/TL-06 wydanie 03 z dnia 27.07.2009 r.na podstawie testu Spectroquant Merck 1.14770.0001
A              Z Mętność NTU 1 0,35 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
A              Z Przewodność właściwa  w temperaturze 25 ºC µS/cm 2500 1346 PN-EN 27888:1999
A              Z Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72 h jkt4/1ml  BNZ3 26 PN-EN ISO 6222:2004
A              Z Liczba bakterii z grupy coli   jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04
A              Z Liczba Escherichia coli  jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04
A              Z Liczba Enterokoków kałowych jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Symbolem "A"- oznaczono wyniki objęte akredytacją,  symbolem " - " - oznaczono wyniki nieobjęte akredytacją
Symbolem Z oznaczono wyniki badań wykonane metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją nr 581 / 2019 z dn. 25.11.2019r. przez  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu 
"< "   wartość podana poniżej granicy oznaczalnośći
1. BNZ -Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2. należy spełnić warunek [NO3]/50 +[NO2]/3
 ponadto aby stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l. 
3. BNZ - Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 
      - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
      - 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.
4. jtk -  jednostka tworząca kolonię
5. Norma wycofana bez zastąpienia
Średnie wartości badanych wskaźników w wodzie podawanej do sieci za II  półrocze 2019 r, nie odbiegają od wartości
dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U.z 2017r.poz.2294 )

Przedsiębiorstwo Wodociągów Inowrocław,dn. 01.07.2020 r
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Ks. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
 Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej 
 (średnie wartości wskaźników - za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 )
  Wskaźnik Jednostka stężenia Norma Wartość Metoda badawcza
 -              Z Barwa mg/l Pt BNZ 1 5 PN -EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06  Metoda D
A              Z Odczyn pH  - 6.5-9.5 7,5 PN-EN ISO 10523:2012
A              Z Jon Amonowy mg/l  0,5 0,23 PN-ISO 7150-1:2002
A              Z Azotyny mg/l  0,5 2 < 0,02 PN-EN 26777:1999
A              Z Azotany mg/l  50 2 1,97 PN-82/C-04576.08 5
A              Z Chlorki mg/l  250 129 PN-ISO 9297:1994
 -              - Chlor wolny mg/l  0,3 < 0,1 Procedura Merck MColortest 114978
A              Z Żelazo ogólne µg/l  200 55 PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06
A              Z Mangan µg/l  50 30 PB/TL-06 wydanie 03 z dnia 27.07.2009 r.na podstawie testu Spectroquant Merck 1.14770.0001
A              Z Mętność NTU 1 0,42 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
A              Z Przewodność właściwa  w temperaturze 25 ºC µS/cm 2500 1343 PN-EN 27888:1999
A              Z Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72 h jkt4/1ml  BNZ3 5 PN-EN ISO 6222:2004
A              Z Liczba bakterii z grupy coli   jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04
A              Z Liczba Escherichia coli  jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04
A              Z Liczba Enterokoków kałowych jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Symbolem "A"- oznaczono wyniki objęte akredytacją,  symbolem " - " - oznaczono wyniki nieobjęte akredytacją
Symbolem Z oznaczono wyniki badań wykonane metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją nr 581 / 2019 z dn. 25.11.2019r. przez  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu 
"< "   wartość podana poniżej granicy oznaczalnośći
1. BNZ -Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2. należy spełnić warunek [NO3]/50 +[NO2]/3
 ponadto aby stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l. 
3. BNZ - Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 
      - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
      - 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.
4. jtk -  jednostka tworząca kolonię
5. Norma wycofana bez zastąpienia
Średnie wartości badanych wskaźników w wodzie podawanej do sieci za I  półrocze 2020 r, nie odbiegają od wartości
dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U.z 2017r.poz.2294 )Opublikował: Ewa Służałek
Publikacja dnia: 07.01.2021
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 27.03.2019
Dokument oglądany razy: 100