bip.gov.pl
A A A K

Obsługa klienta

Biuro obsługi klienta

ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 40 71 wew. 154

Czynne: poniedziałek – piątek w godzinach: 7:00 – 15:00

Kompleksowa obsługa w zakresie

·       zawierania umów

·       przyjmowania wniosków na prowadzenie rozliczeń – budynki wielolokalowe

·       wystawiania faktur za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków

·       przyjmowania reklamacji

·       przyjmowania stanów wodomierzy

 

Podpisanie umowy

Warunkiem zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków jest złożenie pisemnego wniosku przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

dla gospodarstw domowych:

·       tytuł własności (akt notarialny, odpis księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku)

 

dla pozostałych odbiorców:

·       tytuł własności (akt notarialny, odpis księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku)

·       zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

·       zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

·       zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Wypełniony wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

Obowiązkiem klienta jest powiadomienie PWiK Sp. z o.o. o:

·       zmianie właściciela nieruchomości

·       zmianie celu pobierania wody i charakteru odprowadzanych ścieków

 

Wodomierze – odczyt

Odczyt wodomierzy przez pracowników PWiK Sp. z o.o. odbywa się według ustalonych rejonów:

·       co 2 miesiące – dla odbiorców indywidualnych

·       co miesiąc – dla pozostałych odbiorców

W przypadku, gdy odczytywacz nie zastanie klienta w domu zostawia powiadomienie. Wówczas prosimy o podanie stanu wodomierza w terminie 3 dni:

·       osobiście

·       telefoniczne

·       drogą elektroniczną

poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu i stanu wodomierza.

·       52 357 40 71 wew. 154 w godz. 700– 1500

·       52 357 40 71 w godz. 1500– 2000

·       e-mail  bok@pwikino.pl

 

Reklamacje

Reklamacje dotyczące rozliczeń za usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjmuje Biuro Obsługi Klienta.

Reklamacji można dokonać poprzez zgłoszenie:

·       osobiste w siedzibie PWiK Sp. z o.o.

·       telefonicznie

·       korespondencyjne

·       e-mailowe

 

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail jw.

Kontakt w sprawie rozłożenia należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na raty:

tel. 52 357 40 71 wew. 153

e – mail: m.kerner@pwikino.pl

 

Nieprawidłowości w zakresie jakości wody, odbioru ścieków i awarie zgłaszać należy
w Dziale Sieci w godzinach 700 – 1500

tel. 52 357 40 71 wew. 137, 138, 139.

e-mail  wod.kan@pwikino.pl

Dyspozytor PWiK Sp. z o.o. w dni robocze w godzinach 1500 – 700 oraz w dni wolne od pracy całodobowo pod nr telefonu 52 357 40 71

 

Regulamin dostaw wody i odbioru ścieków

Wniosek o zawarcie umowy

Wniosek o rozwiązanie umowy

Wniosek o prowadzenie rozliczeń

Wniosek o końcowe rozliczenie lokalu

Wniosek o przyjęcie do rozliczeń budynek wielolokalowy

Wniosek e-bok

Wniosek e-faktura

Regulamin e-faktura

Regulamin e-bok

Wniosek warunki przyłączenia do sieci WOD-KAN

Wniosek warunki przyłączenia do kanalizacji deszczowej

Wniosek uzgodnienie dokumentacji technicznej

Wniosek uzgodnienie dokumentacji technicznej kanalizacja deszczowa

Wniosek inspekcja TV

Wniosek wykonanie badań

Wniosek trasowanie lokalizacja

Wniosek wykonanie usługi sprzętem mechanicznym

Wniosek zaplombowanie wodomierza

Wniosek montaż przyłącza wod-kan

Wniosek montaż demontaż plombowanie wodomierza

Wniosek montaż i plombowanie wodomierza na nowym przyłączu

Wniosek czyszczenie kanalizacji

Oświadczenie o połączeniu wewnętrznej sieci kanalizacyjnej z przyłączem

Warunki przejęcia budynku wielolokalowego do rozliczeń

Zał 1 do zlecenia — od 01.10.2020

Zał. 2 Klauzula na Wnioski

Zał. nr 3 do Przeglądu zlecenia

Przegląd zlecenia wyd.4

Ankieta dla klientow aktualnaOpublikował: Krzysztof Czołgoszewski
Publikacja dnia: 07.01.2021
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 06.01.2021
Dokument oglądany razy: 30